Firmaavtale

Vi ønsker å tegne firmaavtale med dere!

Før vi kan gi et tilbud trenger vi å vite litt mer om reisemønsteret og volumet deres. Vi baserer avtalen på informasjonen dere oppgir og behovet dere har.

Vi gjør oppmerksom på at svarene deres kun er veiledende og ikke bindende. Etter ett år vil vi foreta en oppsummering av antall romdøgn samt eventuelt reisemønster. Dette vil danne grunnlaget for eventuelle rabatter og avtaleutvidelse – men uten tilbakevirkende kraft på tidligere bestillinger.

Firma

Kontaktperson

Fakturaadresse

Annet